Jak zajistit, aby nápoj nevytekl?

Naše víčka nemají zpětnou membránu. V případě, že se s lahví manipuluje a otáčí se s ní dnem vzhůru, tekutina může vytéci. Jestliže je zátka stlačena dolů do víčka, je pouze uzavřena, nikoli uzamknuta. Uzavřete ji, že zátku v této pozici otočíte „CLOSE" . Takto je uzamčena proti náhodnému otevření a tekutina nemá šanci vytéci.